Skip To Content

Bulut seçenekleri

ArcGIS'i bulut platformlarda kullanmak yıllardır popülerdir. Bulut platformlarının kullanımı on yıldan beri hızla artmaktadır. Birçok Esri müşterisi, güvenli GIS çözümlerini hızlı bir şekilde dağıtmak için aşağıda açıklanan modellerden birini veya birkaçını kullanır.

Bulut kullanım modelleri

Bulut bilişim hizmetleri üç ana kategoriye ayrılır: hizmet olarak altyapı (IaaS), hizmet olarak yazılım (SaaS) ve hizmet olarak platform (PaaS).

IaaS ile geleneksel bir yazılım kullanırsınız ancak donanım altyapısı, yani kurumunuzdaki fiziksel sunucular ve ağ ekipmanları, seçtiğiniz bulut platformunun idari arabirimleri kullanılarak sağlanan ve yapılandırılan sanal makineler ve sanal ağlarla değiştirilir. SaaS'ta her şey yazılım satıcısı tarafından barındırılır ve yönetilir. Bulutta çalışmaya başladığınızda, bulut platformunun sağladığı buluta özel ek özellikler olduğunu görürsünüz. Genel özellikler, bulutta çalışmaya özgü depolama ve veri tabanı seçeneklerini içerir. Bu tür bir işlevsellik PaaS olarak adlandırılır ve yüksek oranda ölçeklenebilir ve son derece esnek yazılım dağıtımlarıyla çalışacak yapı taşları sağlar.

Bir satıcının bir yazılımı hizmet olarak (bir SaaS model kullanan ArcGIS Online, Esri Yönetilen Bulut Hizmetleri (EMCS) veya Esri Yönetilen Bulut Hizmetleri (EMCS) Advanced Plus gibi) sağlaması yerine çalıştırılan yazılımın (bir IaaS modelini kullanan ArcGIS Enterprise) seçimi kuruluşun gereksinimlerine bağlıdır.

Her iki ürünü de uygulayarak her iki dünyadan da en iyi şekilde faydalanabilecekleri için bu, birçok kuruluş için bir tercih meselesi değildir. Birini veya diğerini seçen kuruluşlar için bu karara, genellikle işlevsel gereksinimler (bir modelde mevcut olan ancak diğerinde bulunmayan yetenekler) ve ayrıca güvenlik konusunda dışarıdan dayatılan gereksinimler (verilerin bulunduğu yeri, kimin yönettiğini ve verilere kimin erişim sağladığını ve benzeri hususları etkileyen kurallar ve düzenlemeler) yön verir. Aşağıdaki grafik bu dağıtım sorumluluklarının nasıl verildiğini göstermektedir:

Bu grafik, farklı modeller altındaki sorumluluk alanlarını göstermektedir.

Soldan: Geleneksel bir kurum içi dağıtımı; ArcGIS Enterprise yazılımının bir IaaS modeli altında dağıtılması; sizin adınıza yazılım dağıtmak ve yönetmek için Esri Yönetilen Bulut Hizmetleri (EMCS) ile etkileşime geçilmesi; ve nihai olarak SaaS modeli altında ArcGIS Online'ın kullanılması.

Esri, bulutta güvenli bir şekilde üç farklı yöntemle çalışmayı destekler:

ArcGIS bulut görüntüleri

ArcGIS Enterprise yazılımını IaaS kullanarak oluşturabilirsiniz. Yazılımı belirli bulut platformlarına kurmayı ve yapılandırmayı kolaylaştırmak için özel dağıtım araçlarını kullanın. Esri yazılımını bulut ortamlarında barındırmak için kendi makine görüntülerinizi de oluşturabilirsiniz. Her iki seçenekte de güvenlik, gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde ayrıntılı olarak yapılandırılabilir. ArcGIS Enterprise site güvenliğinizi tasarlarken, ArcGIS Server ve Portal for ArcGIS ortamları ve ayrıca kuruluşunuzunihtiyaçlarını ve ilkelerini güvenli yapılandırmak için Esri'nin en iyi uygulamalarını göz önünde bulundurun.

Esri Yönetilen Bulut Hizmetleri (EMCS) Advanced Plus

İhtiyaçlarınıza uyan bir çözüm tasarlamak ve barındırmak için Esri Yönetilen Bulut Hizmetleri (EMCS) ile etkileşime girerek Esri ile birlikte çalışabilir ve ArcGIS Enterprise'ı bulutta güvenli bir şekilde dağıtabilirsiniz. Esri Yönetilen Bulut Hizmetleri (EMCS) Advanced Plus teklifi, FedRAMP Moderate gereksinimleriyle uyumludur ve ArcGIS'i bulutta güvenli bir şekilde sunar. Esri Yönetilen Bulut Hizmetleri (EMCS) Advanced Plus, ArcGIS Enterprise’ın bulut içinde güvenli dağıtımını içerir ve Yönetilen Hizmetler'in altında sunulur. Esri Yönetilen Bulut Hizmetleri (EMCS) Advanced Plus, bağımsız bir çözüm olarak kullanılmanın yanı sıra karma bir yaklaşımda ArcGIS Online'ın mevcut uygulamalarını tamamlamak için de kullanılabilir. Bu, müşterilerin daha sıkı güvenlik gerekliliklerini karşılamasını sağlarken, tamamen bulut içinde çalışmaya devam etmelerine olanak tanır.

ArcGIS Online

ArcGIS Online bulut tabanlı SaaS haritalama ve analiz çözümüdür. Haritalar yapmak, verileri analiz etmek ve paylaşmak ve birlikte çalışmak için kullanın. Dünyanın dört bir yanından iş akışına özgü uygulamalar, haritalar, veriler ve sahada mobil olmayı sağlayan araçlara erişin. Verileriniz ve haritalarınız güvenli ve özel bir altyapıda saklanır, haritalama ve BT gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde yapılandırılabilir.