Skip To Content

CCPA

Logo CCPA

Společnost Esri se zavázala dodržovat kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA), který spotřebitelům v Kalifornii poskytuje další práva a ochranu, pokud jde o způsob, jakým mohou podniky používat jejich osobní údaje. Společnost Esri vaše osobní údaje neprodává a v rámci svých produktů a služeb nepoužívá cílené soubory cookie. Při používání webových stránek společnosti Esri, které nejsou součástí produktů a služeb, máte právo odmítnout cílené soubory cookie, a to prostřednictvím odkazu „Nesdílejte mé osobní údaje“ v dolní části příslušných stránek.

Rozsah služeb Esri

Ve vztahu k našim zákazníkům, kteří podnikají v Kalifornii, jsme „poskytovatelem služeb“ podle definice v zákoně CCPA. Jako „poskytovatel služeb“ používáme zákaznická data a osobní údaje pouze v souladu se smlouvami se zákazníky. Podmínky Rámcové smlouvy o poskytování služeb (MSA) a Dodatku o zpracování údajů (DPA) splňují požadavky stanovené v zákoně CCPA pro „poskytovatele služeb“ a jsou dostatečné pro to, aby naši zákazníci mohli nadále využívat naše služby.

Úpravy práv na ochranu soukromí

Jak se předpisy o ochraně osobních údajů vyvíjejí, Kalifornie přijímá novely, jako je Kalifornský zákon o právech na ochranu soukromí (CPRA), který vstoupil v platnost 1. ledna 2023. Když zákazníci využívají produkty nebo služby ArcGIS, mohou do nich zadat různé potenciálně citlivé typy údajů, na které se vztahuje CPRA. Společnost Esri proaktivně podnikla kroky k zajištění souladu s CPRA a umožňuje svým zákazníkům dosáhnout souladu s regulačními požadavky prostřednictvím funkcí, jako jsou:

  • Ochrana údajů – ArcGIS obsahuje robustní mechanismy pro ochranu údajů, které zaručují bezpečné zpracování a ukládání osobních údajů obyvatel Kalifornie.
  • Uživatelská kontrola – Uživatelé ArcGIS mají kontrolu nad svými údaji a mohou uplatňovat svá práva CPRA, jako je přístup k údajům a jejich mazání, prostřednictvím uživatelsky přívětivých rozhraní a jasných postupů.
  • Transparentnost – ArcGIS poskytuje jasné informace o využívání údajů a zaručuje, že jakékoli sdílení nebo zpracování dat je uživatelům transparentně oznámeno.

Zdroje