Skip To Content

Ochrana osobních údajů v ArcGIS

Společnost Esri přikládá velký význam ochraně osobních údajů svých zákazníků, distributorů a obchodních partnerů, protože jde o významnou součást vytváření vztahu založeného na důvěře. Společnost Esri vytvořila obecné firemní zásady ochrany osobních údajů a doplňující prohlášení o ochraně osobních údajů pro produkty a služby, které jsou zárukou toho, že zákazníci obdrží úroveň ochrany soukromí, kterou si zaslouží a očekávají. Prohlášení o ochraně osobních údajů popisují způsob, jakým společnost Esri shromažďuje údaje a používá informace, které poskytujete, a tato prohlášení jsou nezávisle ověřována.

Nedávné pokroky v oblasti ochrany soukromí

Společnost Esri usilovně pracuje na tom, aby svým zákazníkům zajistila důvěryhodné prostředí. Proto neustále zlepšujeme prvky pro ochranu osobních údajů, abychom vyhověli rostoucím celosvětovým požadavkům, včetně:

Společnost Esri se rozhodla odstoupit od Privacy Shield Framework na v návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie o jeho neplatnosti. Aby společnost Esri i nadále dodržovala evropské a švýcarské předpisy o ochraně osobních údajů, bude se spoléhat na standardní smluvní doložky a doplňková opatření, která jsou součástí Dodatku o zpracování údajů, aby ochránila osobní údaje předávané z Evropského hospodářského prostoru, Spojeného království a Švýcarska do Spojených států. Společnost Esri nadále zapojuje důvěryhodné třetí strany, které ověřují dodržování zásad ochrany osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Esri

Esri poskytuje základní záruky ochrany osobních údajů v rámci obecného Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Esri. Na marketingové weby a další veřejné weby společnosti Esri se vztahuje všeobecné prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Esri. Prohlášení o ochraně osobních údajů odpovídá na následující otázky:

Chcete-li se dozvědět více o obecném zajištění ochrany osobních údajů naší společnosti, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů Esri.

Dodatek k prohlášení o ochraně osobních údajů pro produkty a služby společnosti Esri

Dodatek společnosti Esri objasňuje, že používání informací, ke kterým může společnost Esri za účelem poskytování produktů a služeb získat přístup, je omezeno více než používání informací podléhajících všeobecnému prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Esri.

Mezi klíčové nabídky, které spadají do produktů a služeb, patří ArcGIS Online, Esri Managed Cloud Services, Zákaznická podpora a Profesionální služby. Zákazníci, kteří využívají účty organizace (založené na nákladech) pro produkty a služby jako například ArcGIS Online, očekávají vyšší úroveň zajištění ochrany osobních údajů, která je zahrnuta v tomto Dodatku k prohlášení o ochraně osobních údajů pro produkty a služby, zatímco zákazníkům veřejných účtů je poskytována úroveň ochrany osobních údajů v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Esri.

Dodatek k prohlášení o ochraně osobních údajů pro produkty a služby objasňuje:

 • Údaje o zákaznících jsou ve vlastnictví zákazníka a je s nimi zacházeno jako s důvěrnými.
 • Shromažďování a zpracovávání údajů podpory při kontaktování společnosti Esri s žádostí o podporu.
 • Neuchovávání informací o číslech platebních karet v systémech společnosti Esri.
 • Neanonymní produkty často vyžadují nezbytné soubory cookie.
 • Možnost konfigurace místních produktů tak, aby neshromažďovaly nebo nepřenášely data společnosti Esri.
 • Aplikovaná omezení pro zveřejnění dat.
 • Údaje poskytnuté společnosti Esri v souvislosti s produkty a službami se řídí přísnějšími podmínkami uvedenými v Dodatku k prohlášení o ochraně osobních údajů pro produkty a služby.

Záruka ochrany osobních údajů služby ArcGIS Online

Záruka ochrany osobních údajů služby ArcGIS Online je posílena Dodatkem k prohlášení o ochraně osobních údajů pro produkty a služby a následujícími doplňkovými položkami:

 • Naši poskytovatelé cloudové infrastruktury mají certifikaci ISO 27018 (ochrana osobních údajů v cloudu) a společnost Esri s nimi uzavřela dodatky ke standardním smluvním doložkám EU
 • Zajištění zabezpečení a ochrany osobních údajů ověření třetí strany FedRAMP a mapování na ISO27k
 • Zákazníci jsou výhradními vlastníky svého obsahu
 • Zákazník se může rozhodnout, že ve službě ArcGIS Online nebude uchovávat osobní údaje
 • Zákazníci se mohou rozhodnout, že osobní údaje budou ukládat pouze ve své vlastní infrastruktuře s hybridním modelem nasazení
 • Za účelem využívání služby ArcGIS Online zákazníky společnost Esri shromažďuje minimální osobní údaje

Služba ArcGIS Online využívá cloudovou infrastrukturu Microsoft Azure a Amazon Web Services (AWS), takže zákaznická data mohou proudit těmito systémy nebo v nich být uložena. Pro referenci jsou níže uvedeny platné zásady ochrany osobních údajů:

FedRAMP logo GDPR logo